__________I hate summer, I hate spring, I love only, what you bring_______

Ghetto Terezín

8. července 2007 v 23:11 | Karolína |  Židé+ 2.světová válka

Ghetto Terezín

Jako další jsem přidávám Terezín.Našla jsem bezvadnou stranku,kterou vede nejaky pan, ktera je zameřena na tuhle tematiku.....takže ve volných chvílích čtu a čtu a nějaky výtahy dávám sem aby jste se taky něco dozvěděli :)

Terezín byl vybudován v letech 1780 - 1790 jako pevnost střežící severní přístupy do vnitrozemí Čech. V roce 1782 mu byl udělen statut města, jehož život byl těsně spjat s vojenskou posádkou. Malá pevnost, tvořící součást terezínského pevnostního systému, proslula v dobách habsburské monarchie jako věznice a trestnice pro vojenské i politické vězně.
Nejtragičtější období v dějinách města představují léta 2. světové války. Němečtí okupanti nejprve v červnu 1940 zřídili v Malé pevnosti policejní věznici pražského gestapa a poté 24. listopadu 1941 ve městě samotném ghetto. Tento sběrný a průchozí tábor byl určen nejprve pro Židy z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, později také z Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska a Slovenska.
Plán Terezína z doby ghetta. Je zde patrné označení ulic kombinací písmen a číslic a názvy ulic z doby zkrášlování Terezína před návštěvou delegáta Mezinárodního výboru Červeného kříže.
Vznik ghetta
Ve druhé polovině roku 1941 vstoupilo "konečné řešení židovské otázky", jak nacisté eufemisticky nazývali program likvidace evropských Židů, do závěrečné fáze. Započala jejich masová likvidace, nejprve na okupovaných územích tehdejšího Sovětského svazu. Provedením tohoto úkolu byly pověřeny SS a jim podřízené policejní složky. Koordinátorem se stal šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) Reinhard Heydrich, který k tomu dne 31. července 1941 obdržel oficiální pověření od Hermanna Göringa, jako předsedy Ministerské rady pro obranu říše a Hitlerova zástupce. Hitler byl netrpělivý a žádal, aby co nejdříve byly zbaveny Židů Německo, Rakousko a Protektorát Čechy a Morava. Dne 27. září 1941 nastoupil Reinhard Heydrich do funkce zastupujícího říšského protektora. Znamenalo to i vystupňování protižidovských opatření a urychlení příprav k z hájení nové fáze "konečného řešení" na území protektorátu.
Heydrich věnoval "konečnému řešení" jednu z prvních porad svého nejužšího štábu dne 10. října 1941. Bylo na ní rozhodnuto, aby několik tisíc Židů z protektorátu bylo deportováno do ghett v Lodži a Minsku, další pak byli nejprve soustředěni v ghettu na území českých zemí. Za nejvhodnější místo pro tento účel byl označen Terezín. Toto rozhodnutí pak bylo definitivně potvrzeno na další poradě 17. října 1941. V Terezíně, kde před válkou žilo asi 3 500 civilních obyvatel a přibližně stejný počet vojáků, mělo být najednou umístěno 50 až 60 000 židovských vězňů. Za necelý rok počet vězněných tohoto čísla skutečně dosáhl.
Do příprav na zřízení ghetta v Terezíně se musela zapojit i Židovská náboženská obec v Praze. Nacisté v jejích řadách záměrně vyvolávali iluze o tom, že ghetto bude samosprávným územím, kde Židé budou moci v klidu žít a pracovat až do konce války. Měl tak být udržen klid mezi budoucími oběťmi genocidy a získán čas pro jejich plánovitou a postupnou likvidaci bez narušení života Protektorátu.
Dne 24. listopadu 1941 dorazila do Sudetských kasáren v Terezíně skupina 342 mladých židovských mužů, příslušníků tzv. komanda výstavby. Jejím úkolem bylo připravit další objekty ve městě pro přijet dalších transportů, které začaly do vznikajícího ghetta proudit od 30. listopadu 1941. Lidé zařazovaní do transportů dostávali obsílky a shromažďovali se na určených místech ve větších českých městech. Předtím museli odevzdat veškerý majetek a ponechat si maximálně 50 kg zavazadel. V několika dnech byly na shromaždištích vyřizovány administrativní záležitosti a poté odjížděly transporty do Terezína. Tam byli jejich příslušníci umisťováni na hromadné ubikace v těch nejprimitivnějších podmínkách. Zpočátku zůstávaly rodiny pohromadě, záhy však došlo k jejich rozdělení a oddělenému ubytování mužů, žen a dětí. To ještě stupňovalo psychický tlak na vězněné. Jen za první měsíc bylo do Terezína deportováno 7 350 Židů z protektorátu. Transporty přijížděly na nádraží v Bohušovicích nad Ohří, vzdálených asi 2,5 kilometru od Terezína. Odtud pokračovaly pěšky. Mnozí ze starých a nemocných vězňů cestu nepřežili.
Pánem nad životem a smrtí vězňů byla táborová komandantura SS v čele s táborovým velitelem. V této funkci se postupně vystřídali dr. Siegfried Seidl, Anton Burger a Karl Rahm - všichni v hodnosti SS-Obersturmführer. Komandantura podléhala pražské Ústředně pro židovské vystěhovalectví. Ta byla v srpnu roku 1942 přejmenována na Ústřední úřad pro uspořádání židovské otázky v Čechách a na Moravě. Tento název lépe, třebaže pokrytecky vystihoval funkci tohoto řídícího centra pro "konečné řešení židovské otázky" v protektorátu. Příslušníci komandantury týrali vězně nepřímo prostřednictvím celého systému příkazů a zákazů, do detailů znepříjemňujících život vězňů, ale i přímo, zejména v pověstných bunkrech pod táborovou komandanturou, kde své oběti vyslýchali a mučili. V ghettu se také v lednu a únoru 1942 konaly dvě hromadné popravy. Oběšeni tehdy byli vězni, kteří se dopustili nicotných přestupků jako bylo nedovolené odeslání zprávy z ghetta či nepozdravení příslušníka SS. Ve snaze udržet klid v táboře a nevyprovokovat vzpouru vězněných postupovala komandantura později jinak. Potrestaní vězni byli odesíláni do nedaleké policejní věznice pražského gestapa v terezínské Malé pevnosti. Tam bylo zacházení s židovskými vězni tak kruté, že se pro ně fakticky rovnala vyhlazovacímu táboru. Jinou cestou likvidace pak bylo zařazování vězňů do transportů na Východ s tzv. Weisungem (zvláštním nařízením), což většinou znamenalo pokyn k popravě dotyčného vězně okamžité poté, co transport dorazil na místo určení.
Pověstné bunkry pod táborovou komandanturou
Podobně jako v jiných ghettech a koncentračních táborech byla v Terezíně vytvořena tzv. židovská samospráva. Jak vedení této samosprávy, tak její administrativa však musely plnit příkazy SS a měly jen minimální možnosti poněkud ulehčit osud vězněných. V čele samosprávy stál židovský starší (Judenältester) se svým zástupcem, poradním orgánem byla rada starších (Ältestenrat). Administrativa byla členěna na sekretariát a pět hlavních oddělení. Později se počet oddělení zvýšil na devět. Ve funkci židovského staršího působili postupně Jakob Edelstein, dr. Paul Eppstein a dr. Benjamin Murmelstein.

Smrt a pohřbívání

Již při založení terezínského ghetta stanovili nacisté jako jednu z jeho základních funkcí decimaci vězněných Židů. I když metody k tomu směřující se v mnohém lišily od těch, které byly využívány ve vyhlazovacích táborech, zahynulo v ghettu v důsledku fyzických a psychických útrap, či nemocí celkem 33 430 osob. Znamenalo to téměř 1/4 ze všch vězňů, kteří jím prošli, přičemž do tohoto čísla nejsou zahrnuty oběti z tzv. evakuačních transportů, které do Terezína přicházely mezi 20. dubnem a 6. květnem 1945.
Po přeměně celého města v koncentrační tábor vznikla v části terezínských pevnostních kasemat ústřední márnice, kam byli mrtví sváženi a připravováni k pohřbení. Ve vedlejších částech kasemat vznikly dvě tzv. obřadní místnosti, kde se konala prostá shromáždění na rozloučení se zesnulými. Šlo o hromadné obřady, v dobách nejvyšší úmrtnosti konané i několikrát denně. Účastnili se jich rodinní příslušníci, příbuzní a známí zesnulých, kteří se zde směli pomodlit a vzdát poslední poctu. Jedna z místností byla vyhrazena pro obřady v židovském ritu, druhá pak pro obřady křesťanské, neboť do Terezína bylo deportováno i mnoho křesťanů, kteří byli považováni za Židy podle klasifikace norimberských zákonů.
Na hřbitově umístěném mimo město se nejprve pohřbívalo do jednotlivých, později do masových hrobů. Stoupající úmrtnost si však vynutila urychlení výstavby krematoria, jež zahájilo plný provoz od října 1942. Urny s popelem byly ukládány do vězňům nepřístupného kolumbária, zřízeného v další části pevnostních kasemat naproti ústřední márnici. S blížícím se koncem války se však nacisté snažili likvidovat stopy svých zločinů. Popel mnoha tisíců obětí proto musel zmizet - zčásti byl vysypán do řeky Ohře nedaleko ghetta, zčásti zakopán do jámy v blízkosti koncentračního tábora v nedalekých Litoměřicích.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Jste pro anarchii???

Ano!!!! 26.4% (176)
Ano,ale ne ortodoxně.... 10.9% (73)
Ne, ale nevadí mi 12.4% (83)
Ne!!!!!!!!!! 50.2% (335)

Komentáře

1 fosfor fosfor | 14. září 2007 v 19:13 | Reagovat

piče prasce nadmutéé

2 wandík-máslo wandík-máslo | E-mail | Web | 11. listopadu 2007 v 15:09 | Reagovat

nejvíce mi vadí neonacisté!!!!!!!!!!!!!svině !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 Nikol Nikol | 12. listopadu 2007 v 9:18 | Reagovat

Super zajimave

4 vendy96 vendy96 | 13. listopadu 2007 v 8:40 | Reagovat

moc pěkné..ted se o tom učime ve škole

5 Anarchysta Anarchysta | 26. listopadu 2007 v 22:18 | Reagovat

Kurva jedině co nesnašim jsou neonacisti!!!! Neřikam že ve statě by měl byt chaos, volnost! Ale hlavně aby se sem nenasrali ty blby neonacisti. Holi lebky skurveny! A jestli vy jste hlasovali pro NEONACISTY tak se vás chci zeptat jestli by jste byli štastni kdybi vypukla 3 světova s Německem! Debilové

6 Anarchysta Anarchysta | 26. listopadu 2007 v 22:19 | Reagovat

A proto vždy když vidim hakovej křiž tak to přeškrtnu a napišu FUCK NAZI

7 Skinheads Skinheads | 13. prosince 2007 v 18:02 | Reagovat

Fuck ANARCHY

8 Skinheads Skinheads | 13. prosince 2007 v 18:02 | Reagovat

Fuck ANARCHY

9 kyry kyry | 25. prosince 2007 v 22:03 | Reagovat

Neni to špatný.Hodilo by se víc materyálu.A anarchye stojí za hovno!!!

10 skinheads skinheads | 27. prosince 2007 v 21:49 | Reagovat

Anarchisti, sou prasata válet se, nemakat a fetovat, bejt tu každej anarchista, tak se zastřelim!!88!!

11 kaca.m kaca.m | E-mail | 31. prosince 2007 v 2:17 | Reagovat

Jsou to kurvy ale blbi je ze kdyz jsou zruseny hranice tak semka anarchysti muzou klidne profasovat zbrane:samopaly,pistole,pusky a

dokonce i vybusniny a klidne i bojovou tecnyky.To by ste chteli ?????????

Představte si ze je 3.svetova a najednou k vam přijedou ANARCHYSTI

a vyvrazdijou vam celou rodinu!!!!!Nesmime je jen tak nechat aby

nicili politicke vstahy s okolnima statama a aby zrovna nemci a anarchysti rozkradali a nicili ČR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A jednou se to stane ja to citim ,nesmime jim to nechat projit ,mněli

by sme zacit politicky jednat teda az budeme nekteři dospěli.

Toť vše řek jsem co mam na srdci.

Ale jeste doplnim Hitler se narodil jako hodny chlapec ucil se maliřem

a nakonec to dopadlo katastrofou ale to vam nemusim řikat.CUS.

12 tondas tondas | 11. ledna 2008 v 17:03 | Reagovat

v  terezíně  jsem  byl  a  vzalo  mě  to  hodně

13 Adolf H.. Adolf H.. | 20. ledna 2008 v 13:34 | Reagovat

no nemam slov.....!!!

14 david kout david kout | E-mail | 23. ledna 2008 v 16:39 | Reagovat

hruza co tz nackove delali s temi zidy

15 h h | E-mail | 26. ledna 2008 v 13:55 | Reagovat

Vám neonacistům říká Osvětim atd asi hovno že???Na vás bych poslala Hitlera abyste se probudili z tý diskotéky...teď děláte machry, ale kdyby šla vaše rodinu do plynu tak byste se zesrali...je vidět že o 2. sv. víte hovno.. to co máte na hlavě, máte taky v hlavě nazdar!!!

16 fuck you sráči fuck you sráči | 6. února 2008 v 14:24 | Reagovat

uplně na píču vy kokoti

17 Pitbulka 23 Pitbulka 23 | 2. března 2008 v 13:23 | Reagovat

Asi před týdnem sem tam byla.Je to zajímavý.Byly jsme tam dvě hoďky a ještě jsme neprošli všechno...Jen nevím za co chtějí tak drastický vstup když ani fotit se tam nesmí.Ale jinak všem doporučuju.

18 jarka jarka | E-mail | 10. června 2008 v 5:16 | Reagovat

V terezíně jsem byla už několikrát a mohu doporučit.je pravda, že vstup je drastický, ale když se o tuto problematiku zajímáte je vám to celkem jedno(vstup).fotky jsme tam dělali ale málo škoda, že to hlídaj.

19 Leila Leila | 11. dubna 2009 v 17:57 | Reagovat

Souhlasím s paní h-dobře a jednoduše napsané-Kdyby neonacističtí pubertáci zažily Osvětím sraly by po kytách!!!

20 vlastenec vlastenec | E-mail | 24. května 2009 v 20:00 | Reagovat

vy šmoulové přemejšlejte kdyz je nekdo neonacista nebobyl byl nacista tak jak by mohla jeho rodina jit do koncentraku premejslejte vy hovada koukam to sami jako antifa takze bezte k nim a nebuzerujte nas vlastence 88

21 vlastenec vlastenec | E-mail | 30. května 2009 v 14:01 | Reagovat

[5]: Anarchysta | 26. listopadu 2007 v 22:18 | Reagovat
Kurva jedině co nesnašim jsou neonacisti!!!! Neřikam že ve statě by měl byt chaos, volnost! Ale hlavně aby se sem nenasrali ty blby neonacisti. Holi lebky skurveny! A jestli vy jste hlasovali pro NEONACISTY tak se vás chci zeptat jestli by jste byli štastni kdybi vypukla 3 světova s Německem! Debilové

[6]: Anarchysta | 26. listopadu 2007 v 22:19 | Reagovat
A proto vždy když vidim hakovej křiž tak to přeškrtnu a napišu FUCK NAZI
A PROTO KDYZ VIDIM A TAK HO PŘEŠKRTNU A NAPISU FUCK AFA A JAK BY MOHLA VYPUKNOUT 3 SVETOVA S NEMECKEM VOLE SES ASI DOST NAFETOVANEJ 3 SVETOVA BUDE AE NEBUDE TO JAKO 2 SV VOLE PREMEJSLEJ FETAKU

22 88 88 | 8. září 2011 v 19:28 | Reagovat

ANARCHYSTA je velky "bojovník" :D tedka asi pujdu a poseru se z toho ze přeškrtává hakovy křiže:D

23 Terezinskapuda.cz Terezinskapuda.cz | Web | 8. července 2015 v 22:49 | Reagovat

Dobrý večer,

   Omlouvám se za spam. Chtěl bych touto cestou poukázat na novou expozici terezínská půda která ukazuje nástěnné malby a předměty z doby bývalého terezínského ghetta.

http://terezinskapuda.cz/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama